Europe (not Euro coins)

Refine Search


Bulgaria 1999-2002 year blister coin set

Bulgaria 1999-2002 year blister coin set

Bulgaria 7 UNC coins in a blister..

9.00€

Hungary 1994-2010 year blister coin set

Hungary 1994-2010 year blister coin set

Hungary 8 UNC coins in a blister..

9.00€

Moldova 2006-2008 year blister coin set

Moldova 2006-2008 year blister coin set

Moldova 5 UNC coins in a blister..

6.00€

Poland 2019 Polish circulation coins

Poland 2019 Polish circulation coins

Dzik Euroazjatycki / Eurasian wild pig BU set Mintage 500pcs..

25.00€

Romania 2005-2007 year blister coin set

Romania 2005-2007 year blister coin set

Romania 4 UNC coins in a blister..

6.00€

Sweden 2001-2009 year blister coin set

Sweden 2001-2009 year blister coin set

Sweden 4 UNC coins in a blister..

7.00€

Turkey 2010 year blister coin set

Turkey 2010 year blister coin set

Turkey 6 UNC coins in a blister..

9.00€

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)